Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 30 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan… 

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler 12 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31037 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete…

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller SUNUMLAR İNDİRME BAĞLANTISI  UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Açıklayıcı Örn…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/34, K: 2019/97 Sayılı Kararı – İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/34 İş kazası sebebiyle bakım gerektirir şekilde malul kalan kişi ile eşi ve çocukları tarafından maddi ve manevi tazminat…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/20, K: 2019/95 Sayılı Kararı – Ödenen Emeklilik Aylıkları İle Sağlık Giderlerinin Borç Çıkarılması

Anayasa Mahkemesi E: 2019/20 Ödenen emeklilik aylıkları ile sağlık giderlerinin borç çıkarılması işlemine karşı açılan davada itiraz konusu kuralın An…

 

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – (01 Ocak 2020- 30 Haziran 2020)

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ÖZET: 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harc…

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler Usûl ve Esaslar 10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31035 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31035 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ KISIM Genel H…

 

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları 10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31035 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Amaç ve kaps… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark