6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/8317)

bkk24 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29572 Karar Sayısı: 2015/8317 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına …

 

 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/8317)

24 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29572

Karar Sayısı: 2015/8317

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/12/2015 tarihli ve 46473 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 1 inci, geçici 4 üncü ve 6 nc1 maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

14/12/2015 Tarihli ve 2015/8317 Sayılı Kararnamenin Eki

Karar

Süre Uzatımı

MADDE 1-(1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre ile ikinci fıkrasında yer alan ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar İçin Tıklayınız

Both comments and pings are currently closed.

Yorum KAPALI.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark