Archive for the ‘Genel’ Category

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

7256 Sayılı Kanun Gümrük Alacaklarının Yapılandırılması 27 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31317 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 –…   

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 27 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31317 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığından:…  

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/17) 27 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31317 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25…   

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Nisan 2020 Dönemi Borçları

Mücbir Sebep Nisan 2020 Dönem Borçları Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan 2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma ÖZET: 51…   

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 24/11/2020 24 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31314 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç…  

Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri

Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği‘…  

5510 Sayılı Kanun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Usul ve Esasları

5510 Sayılı Kanun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması 5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhyası İle İlgi…  

SGK Genelgesi 2020/46 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

SGK Genelgesi 2020/46 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-40071718-206.99-14082030 Tarih: 18.11.2020 Konu:…  

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2022’ye Ertelendi

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılm…  

SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçları Yapılandırma Rehberi

SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçları Yapılandırma Rehberi Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma R…   


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark