Archive for the ‘Genel’ Category

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemelere İlişkin Kılavuz

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemelere İlişkin Kılavuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik Ocak/2022 vergilendirme…   

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 12/02/2022 12 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31748 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka..  

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 2 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi – Tam Tevkifat Uygulanan İşleml…  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10/02/2022 10 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31746 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE…   

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi 09 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31745 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…  

Defter Beyan Sistemi – Stopaj 0003 Vergi Kodu Mükellefiyet Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülmesi

0003 Vergi Kodu Mükellefiyet Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülmesi Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıkt…  

SGK Genel Yazı – 2022 Ocak Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-39475746 Tarih: 01.02.2022 Konu : 2022 Ocak Aylık…  

2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisn…  

SGK Genelgesi 2022/2 – 2016/16 numaralı Genelgede Değişiklik

  SGK Genelgesi 2022/2 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-92604331-010.06.99-39112931 Tarih: 25.01.202…   

SGK Genel Yazı – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.07.01-39394760 Tarih: 31.01.2022 Konu : Sosyal Yardımlaş…  


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark