e-SMM Broşürü

e-SMM Broşürü – e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? – Kimler Geçecek? – Başvuru Süresi ve Yararlanma Şartları Nelerdir? – Yararlan…

 

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru

1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv…

 

Mücbir Sebep Kısmı Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması Başladı

Mücbir Sebep Kısmı Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/… 

 

e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamalarında Yeni Dönem

1 Temmuz 2020 Tarihi İtibarıyla Başlayan e-Fatura-e-İrsaliye-e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamaları 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ…

 

2020/21 Sayılı SGK Genelgesi İle Bazı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

2020/21 Sayılı SGK Genelgesi İle Bazı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler SGK Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklik Yaptı ÖZET: 202…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı Sayı: 31171 Karar Sayısı: 2706 Yeni koronavirüs (Covid-19)…

 

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)

4857 Sayılı İş Kanunu Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31171 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2707 22/…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 29/11/2019 Tarihli ve E: 2018/5, K: 2019/6 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2018/5 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31171 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI…

 

SGK Genelgesi 2020/21 – 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2020/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 92604331 010.06.02 E. 7267869 Tarih: 19/06/202…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark