22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)

4857 Sayılı Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 2930 04 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31234 Karar Sayısı: 2930 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayıl…

 

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi Kapsamında Şirket Ortağı Olan veya Mesleğini Serbest Olarak İcra Eden Hekimler

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 87838906-202.99-E.10300024 Tarih: 01/… 

 

Kısa Çalışma Sonrası Normalleşme Desteği Soru-Cevap

Normalleşme Desteği Soru-Cevap 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26.MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 1.7252 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigo…

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemeler 02 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31232 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarih…

 

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar ÖZET: 2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanıla…

 

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi SUNUŞ Muhasebe, De… 

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Transfer Fiyatlandırması Örtülü Kazanç (Seri No: 4) 01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31231 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığ…

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) – 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri

2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri 01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31231 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bak…

 

Danıştay 9. Dairesi Kararı E: 2016/4386 – Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması

Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Payları Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması Ge…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 2915 31 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31230 Karar Sayısı: 2915 Yeni koronavirüs (Covid-19) nede… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark