Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316)

Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması 3316 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3316 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyl…

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz 19/12/2020 19 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31339 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bank…

 

GİB – e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına geç… 

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2

T.C. HAZİNE  ve MALİYE BAKANLIGI Gelir İdaresi Başkanlığı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2 Konusu  : 2019 h…

 

KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu

KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yıl…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı Gösterge Faiz Oranı Reformu 18 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31338 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve D… 

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

2021 Yılı 4054 Sayılı Kanun 16 ncı Maddesi Birinci Fıkrası İPC 18 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31338 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/…

 

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı Sa…

 

GİB – 7256 Sayılı Kanun Bilgilendirme

GİB – 7256 Sayılı Kanun Bilgilendirme Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı… 

 

Kişisel Verilerin Korunması “Alenileştirme” Hakkında Kamuoyu Duyurusu

“Alenileştirme” Hakkında Kamuoyu Duyurusu Bilindiği üzere kişisel verilerin işlenme şartları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun)…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark