7244 Sayılı Kanun Özeti

7244 Sayılı Kanun Özeti Salgının ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler y…

 

7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 17 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31102 Kanun No. 7243 Kabul Tarihi: 15 Nisan 2…

 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Kayıtlarının Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlar Tarafından Dikkate Alınmamasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu B… 

 

2020 GİB Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

2020 GİB Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Kurumlar vergisi beyan döneminde mükelleflerimizin beyannamelerini verme sürecinde yararlanmaları için Kurumla…

 

Derneğe Yapılacak Ayni Bağış ve Yardımların Kurum Kazancı Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı – Özelge 64597866-120[40]-E.24205

Derneğe Yapılacak Ayni Bağış ve Yardımlar T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü… 

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 10/04/2020 10 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  31095 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve…

 

Bu Güne Kadar Yayımlanan Koronavirüs Mali ve Ekonomik Tedbirleri İle Mali Yükümlülükler Takvimi

Koronavirüs Mali ve Ekonomik Tedbirleri Bu Güne Kadar Yayımlanan Koronavirüs Mali ve Ekonomik Tedbirleri ve Mali Yükümlülükler Takvimi Koronavirüs Sal…

 

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma 08 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31093 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 –…

 

Maliye Uygulama İç Genelgesi 2020/3 – 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulaması

Maliye Uygulama İç Genelgesi 2020/3 TC. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 80100189-105[13-1540]-E.42718 Tarih: 03.04.2020 Konu…

 

Dernek Beyannamelerinin Süresi Ertelendi

Dernek Beyannamelerinin Süresi Ertelendi Nisan 2020 Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Dernek Beyannameleri İle Mevzuattan Kaynaklı Diğer Bildirimlerin Ve… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark