6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinde Süre Uzatımı – 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)

5510 Sayılı Kanun 81 inci Maddesi İkinci Fıkrası Süre Uzatımı 23 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31048 Karar Sayısı: 2137 5510 sayılı Sosyal Sig…

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 21 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31046 (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve…

 

Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları

Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları ÖZET: Vergisi Usul Kanunu Tebliği’nde 213 sayılı VUK’nın 7194 sayılı Kanun ile değiştirilen “Kanun yolundan v…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 517 20 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31045 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1.Amaç…

 

SGK Genelgesi 2020/3 – 7196 Sayılı Kanunun Geçici 79’ncu Maddesi

SGK Genelgesi 2020/3 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.01-E.2667951 Tarih: 13/02/2020 Konu…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 30 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan… 

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler 12 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31037 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete…

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller SUNUMLAR İNDİRME BAĞLANTISI  UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Açıklayıcı Örn…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/34, K: 2019/97 Sayılı Kararı – İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/34 İş kazası sebebiyle bakım gerektirir şekilde malul kalan kişi ile eşi ve çocukları tarafından maddi ve manevi tazminat…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark