İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemeler 02 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31232 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarih…

 

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar ÖZET: 2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanıla…

 

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi SUNUŞ Muhasebe, De… 

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Transfer Fiyatlandırması Örtülü Kazanç (Seri No: 4) 01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31231 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığ…

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) – 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri

2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri 01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31231 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bak…

 

Danıştay 9. Dairesi Kararı E: 2016/4386 – Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması

Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Payları Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması Ge…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 2915 31 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31230 Karar Sayısı: 2915 Yeni koronavirüs (Covid-19) nede… 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti 2913 30 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31229 Karar Sayısı: 2913 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak K…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

ÖTV (II) Sayılı Liste 2912 30 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31229 Karar Sayısı: 2912 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) say…

 

7252 Sayılı Kanun SGK Teşviki Usul ve Esasları

7252 Sayılı Kanun SGK Teşviki Usul ve Esasları 7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Normalleşme Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu ÖZET: Yapılan düzenle…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark