MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürl..

 

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası “(16) Kanunun Ek-1 sayı…

 

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Gereğince Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler

Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasınd..

 

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikle…

 

65 Yaş ve Üstü veya Kronik Rahatsızlığı Olanlarda Mali Tatil Uygulaması

65 Yaş ve Üstü veya Kronik Rahatsızlığı Olanlar Mali Tatil Uygulaması 65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri…

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette İlke ve Kurallar 02 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31529 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı…

 

SGK İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükellefler Hakkında Duyuru

SGK İle Sözleşme İmzalayan Mükellefler e-Faturaya Geçiş Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen)…

 

Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek

Form Ba ve Bs Bildirimleri Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor 362, 381..

 

İspat Yükümlülüğü Yönünden Fatura

İspat Yükümlülüğü Yönünden Fatura ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/4)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/4) 01 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31528 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark