4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)

rekabet_kurumu25 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29573 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu…

 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/8317)

bkk24 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29572 Karar Sayısı: 2015/8317 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına …

 

KDV İADE TALEPLERİNDE BELGELERİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİ UYGULAMASI

Yeni düzenleme ile getirilen KDV İade işlemi ve listelerin internet ortamında gönderilmesi uygulaması bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark