KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti

1 Aralık 2022 Tarihinden İtibaren KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti 29 Mart 2019 tarihli ve 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Ver…

 

 

KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti

1 Aralık 2022 Tarihinden İtibaren KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti

ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No.lu VUK Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Buna göre Kasım 2022 dönemi KDV beyannamesi, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sonuna kadar verilmeli ve ödenmelidir.

Aralık 2022 ve müteakip vergilendirme dönemine ilişkin KDV beyannameleri de ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar verilmeli ve ödenmelidir.

 

29 Mart 2019 tarihli ve 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması yönünde düzenleme yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 29.03.2019/84 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’un 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No.lu VUK Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatmıştır.

2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme zorunluluğunun kaldırıldığı da dikkate alındığında Kasım/2022 dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren geçerli olmak üzere beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname Türü Beyanname verilme zamanı Ödeme zamanı
Muhtasar Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Damga Vergisi Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 28’i Takip eden ayın 28’i
Yıllık Gelir Vergisi Mart Ayının son günü Mart Ayının son günü
Kurumlar Vergisi Nisan Ayının son günü Nisan Ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem 17 Kasım 17 Kasım

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacaktır.

Buna göre Kasım 2022 dönemine ilişkin olarak Aralık 2022 ayı içerisinde verilecek beyannameler için beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname Türü Beyanname verilme zamanı Ödeme zamanı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Aralık 2022 26 Aralık 2022
Damga Vergisi 26 Aralık 2022 26 Aralık 2022
Katma Değer Vergisi 28 Aralık 2022 28 Aralık 2022

Kaynak: TÜRMOB

 
Both comments and pings are currently closed.

Yorum KAPALI.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark